EINDUITSLAG VAKANTIEVISSEN 2011

E.v.Kempen winnaar

 

plaats naam wedstrijd 1 pnt wedstrijd 2 pnt totaal pnt
1 E.v.Kempen 2 2 8
2 G.v.Elmpt 5 10 15
3 C.v.Kempen 16 2 18
4 H.Schillings 10 9 19
5 W.Peters 5 14 19
6 J.v.Deur 11 9 20
7 D.Huetten 10 17 27
8 J.Beunen 18 14 32
9 F.Reihs 20 7 27
10 G.Pohl 12 20 32

 

Crit van Kempen winnaar

Eric van Kempen tweede plaats

 Fred Reihs FFredF

 

WEDSTRIJD 2

   
       
PLAATS NAAM GEWICHT AANTAL
1 Crit van Kempen 8750 30
2 Eric van Kempen 6920 18
3 Fred Reihs 1870 19
4 Joep van Deur 410 22
5 Hans Schillings 2550 9
6 Ger van Elmpt 1250 11
7 Jan Beunen 110 9
8 Wiel Peters 1120 5
9 Dieter Heutten 60 5
Totaal   23040 128

 

==========================================

Wedstrijd 1

Eric van Kempen winnaar

Ger van Elmpt tweede plaats

Wiel Peters derde plaats

WEDSTRIJD 1

       
         
         
PLAATS NAAM GEWICHT AANTAL  
1 Eric van Kempen 17895 32  
2 Ger van Elmpt 1600 11  
3 Wiel Peters 2620 9  
4 Dieter Huetten 160 8  
5 Hans Schillings 1450 6  
6 Joep van Deur 1360 6  
7 Guido Phol 120 7  
8 Crit van Kempen 60 5  
9 Jan Beunen 40 1  
Totaal   25305 85